You are here

Đài PT-TH tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết của TW, tỉnh ủy và khối các cơ quan tỉnh

Ngay sau khi quán triệt tinh thần các nghị quyết: đại hội lần thứ 12 của BCH TW Đảng, đại hội lần thứ 19 của BCH Đảng bộ tỉnh, đại hội lần thứ 18 của đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đảng bộ Đài PT-TH Nam Định đã triển khai xây dựng các chương trình hành động phù hợp với tình hình địa phương cũng như nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ngay sau khi quán triệt tinh thần các nghị quyết: đại hội lần thứ 12 của BCH TW Đảng, đại hội lần thứ 19 của BCH Đảng bộ tỉnh, đại hội lần thứ 18 của đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đảng bộ Đài PT-THNam Định đã triển khai xây dựng các chương trình hành động phù hợp với tình hình địa phương cũng như nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Quyết tâm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao từ cấp ủy đến các chi bộ và từng Đảng viên, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan báo chí tuyên tuyền và đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống./.

 

T/h: Phương ThúyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE