You are here

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai năm học mới 2023-2024. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định có đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm học 2022 – 2023, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục hoàn thiện về thể chế, tạo hành lang pháp lý để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo yêu cầu của Nghị quyết 29. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được củng cố, duy trì với các chỉ tiêu thành phần được nâng cao. Chất lượng giáo dục phổ thông cả đại trà và mũi nhọn tiếp tục nâng lên, được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao; thí sinh tham dự các kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế đạt thành tích cao. Tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đảm bảo nghiêm túc, an toàn, khách quan; cung cấp dữ liệu cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng để tuyển sinh. Đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số lượng và chất lượng; tình trạng thừa, thiếu giáo viên đã có thêm nhiều giải pháp để khắc phục. Tự chủ giáo dục đại học từng bước đi vào chiều sâu, gắn với thực hiện trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch thông tin theo quy định. Hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục được đẩy mạnh. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả ngành giáo dục đào tạo đạt được trong năm học vừa qua, đặc biệt là những kết quả trong công tác thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; kết quả thực hiện chương tình giáo dục phổ thông mới 2018 và phong trào đổi mới sáng tạo trong học sinh sinh viên. Chỉ ra những hạn chế, khó khăn và  bài học kinh nghiệm trong năm học 2022- 2023, Thủ tướng chính phủ yêu cầu thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo có cách tiếp cận và thực hiện hiệu quả nội dung đổi mới giáo dục đào tạo; Gắn  cơ chế chính sách với thực tiễn; Tiếp thu tri thức của nhân loại và áp dụng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam. Xây dựng các giải pháp phù hợp với độ tuổi, cấp học, bảo đảm tính khoa học, bài bản, bám sát tư tưởng lấy học sinh làm trung tâm, nhà trường là nền tảng, giáo viên là động lực.

Thủ tướng Chính phủ  yêu cầu ngành giáo dục đào tạo và các địa phương  khắc phục tình trạng bạo lực học đường, bảo vệ môi trường học đường kiên quyết không cho ma tuý xâm nhập. Đổi mới hệ thống sách giáo khoa trên tinh thần đảm bảo chuẩn mực, ổn định, phát triển. Chú trọng nâng cao chất lượng đại học, giáo dục thường xuyên; rà soát lại bộ môn giáo dục công dân trong trường học. Có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở một số cơ sở trường học,địa phương khó khăn về giáo viên, đặc biệt là vùng núi, vùng dân tộc thiểu số .

 

 Đồng Nhung  Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE