You are here

Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh phối hợp với UBND thành phố Nam Định tổ chức Lễ Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019”.

Đồng chí Trần Lê Đoài - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh đã tới dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019”, đồng chí Trần Lê Đoài - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh nhấn mạnh: Hướng đến mục tiêu của việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng xã hội cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các “Đề án về xây dựng xã hội học tập”; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập... góp phần tạo nên một xã hội học tập suốt đời.  Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân có cơ hội học tập dễ dàng, học mọi lúc, mọi nơi, cần gì học nấy; Các em học sinh không chỉ học trong nhà trường, học trong sách vở mà còn học trong cuộc sống hàng ngày thông qua các hoạt động trải nghiệm, học ở thầy, học ở bạn, học ở những người xung quanh bằng sự quan sát tỉ mỉ, chi tiết, nhận thức đúng vấn đề và hành động có văn hóa.

Với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời diễn ra trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 1/10 đến 7/10/2019 với các hoạt động như: Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, học tập diễn ra trong suốt tuần lễ với nhiều hình thức phong phú; Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trong việc tổ chức thực hiện học tập suốt đời cho cán bộ và người lao động, góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở; Tổ chức các hình thức hoạt động học tập suốt đời trong các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường như thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ…; Đẩy mạnh các hình thức học từ xa, học qua mạng, tự học để phục vụ học tập suốt đời - xây dựng xã hội học tập; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Từ đó phát huy tính tự giác và nâng cao nhận thức của mọi người về quyền và nghĩa vụ của công dân về học tập suốt đời, về xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập trong những năm tới./.

T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE