You are here

Tăng cường công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh

Sở Y tế ban hành Công văn chỉ đạo khẩn các đơn vị trong ngành Y tế, Phòng Y tế các huyện, thành phố, các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tăng cường công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh.

 

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác phòng, chống COVID-19. Tuân thủ nghiêm các biện pháp kiểm soát lây nhiễm COVID-19, các bệnh lây nhiễm khác, đặc biệt là tuân thủ vệ sinh tay và sử dụng khẩu trang. Cải tạo, nâng cấp để bảo đảm thông thoáng và trao đổi khí trong phòng bệnh, phòng khám, phòng cách ly, phòng làm việc và các không gian kín khác. Cung cấp và sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân đúng quy định, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Tăng cường thực hiện các biện pháp sàng lọc, giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện để kịp thời phát hiện, cách ly sớm các ca bệnh có nguy cơ lây nhiễm; bảo vệ người bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định, quy trình về phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 và các bệnh lây nhiễm khác của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh./

Quỳnh ThưÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE