You are here

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về dạy thêm, học thêm

UBND thành phố Nam Định ban hành Công văn số 1143 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về dạy thêm, học thêm.

 

Nội dung công văn nêu rõ: Thực hiện Thông báo số 07, ngày 20-7-2023 của HĐND thành phố thông báo về nội dung phiên chất vấn kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố NĐ khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, để thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường, UBND thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố, yêu cầu phòng GD-ĐT thành phố, UBND các phường, xã triển khai thực hiện tốt một số nội dung. Trong đó tiếp tục thực hiện nghiêm văn bản số 1698, ngày 01-11-2022 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về dạy thêm, học thêm và học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài. Trưởng phòng GD-ĐT thành phố chỉ đạo Hiệu trưởng các trường căn cứ nhu cầu của học sinh, cha mẹ học sinh và khả năng đáp ứng của nhà trường xây dựng kế hoạch dạy thêm, học thêm và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng GD-ĐT thành phố về quản lý và tổ chức thực hiện dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo đúng quy định. Trưởng phòng GD-ĐT thành phố chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về công tác dạy thêm, học thêm trong nhà trường. UBND các phường, xã tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp dạy thêm, học thêm không đúng quy định tại địa phương. Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về công tác dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn. UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố tham gia giám sát việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố.

Phương ThúyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE