You are here

Các trường học đang tích cực chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu cấp

Hiện tại các trường học đang tích cực chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu cấp theo Kế hoạch Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 của UBND tỉnh.

 

Sở GD và ĐT đã hướng dẫn các phòng GD và ĐT, các trường THPT thực hiện công tác tuyển sinh: Đối với khối Mầm non, huy động 100% trẻ 5 tuổi (diện phổ cập giáo dục) trên địa bàn đến trường. Các trường khối tiểu học huy động 100% trẻ 6 tuổi (diện phổ cập giáo dục), chú trọng huy động trẻ khuyết tật có khả năng học, hòa nhập trên địa bàn xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ phổ cập vào lớp 1.Các trường khối THCS huy động 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, trong độ tuổi quy định, có hồ sơ hợp lệ trên địa bàn xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ phổ cập giáo dục vào lớp 6; tạo điều kiện cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đi học, không để học sinh phải bỏ học vì gia đình khó khăn kinh tế; chú trọng huy động trẻ khuyết tật có khả năng hòa nhập đến trường học.

Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 30/6/2022/./

T/h: Diệu LinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE