You are here

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định.

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Quốc Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; đồng chí Phùng Xuân Nhạ- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Bùi Văn Thạch - Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Bùi Tuấn Quang - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác, về phía tỉnh Nam Định có đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban Chấp hành  Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành  Đảng bộ tỉnh.

Đến thời điểm này, Đảng bộ tỉnh Nam Định đã hoàn thành việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong các tổ chức Đảng theo đúng kế hoạch và đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện; chỉ đạo các cấp ủy đảng quán triệt, phổ biến các bài phát biểu, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất lựa chọn những vấn đề trọng tâm, khâu đột phá để ban hành 6 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa và các kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết. UBND tỉnh đã ban hành 67 kế hoạch, 4 chỉ thị, 3 chương trình hành động. HĐND tỉnh ban hành 38 Nghị quyết để tổ chức thực hiện, trong đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, nhiệm vụ thường xuyên, có lộ trình rõ ràng, hợp lý, bước đi vững chắc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời phân công cụ thể cho các sở, ban, ngành, các địa phương nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tuy chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng tỉnh Nam Định vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên. Tổng sản phẩm GRDP tăng từ 7,7 – 8,2% so với năm 2020, cao hơn bình quân chung cả nước; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 23,1%; thu ngân sách nhà nước tăng 11% so với dự toán; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 15,5%; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch… Tỉnh Nam Định cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tỉnh đã hoàn thành tiêm mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, phấn đấu đến ngày 15/1/2022 sẽ hoàn thành tiêm mũi 2. Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch được triển khai kịp thời, với tổng kinh phí trên 413 tỷ đồng, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Thu hút đầu tư trong nước đạt kết quả tích cực, tăng cả về số dự án và số vốn đăng ký đầu tư.

Tỉnh Nam Định đề xuất Trung ương sớm ban hành quy định về công tác quy hoạch cán bộ; hướng dẫn về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm, công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng. Hỗ trợ tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc trong quy hoạch Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng; sớm giải quyết những vướng mắc của Khu công nghiệp Mỹ Trung.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương những kết quả của Đảng bộ tỉnh Nam Định đạt được trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. Đánh giá cao việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ tỉnh Nam Định bằng các đề án, chương trình hành động với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị: Trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Nam Định cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá đã được chỉ ra trong Nghị quyết, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Quan tâm xây dựng chỉnh đốn Đảng, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát đảm bảo cả hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, trên cơ sở lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần tăng cường kiểm tra, giám sát, tập trung sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ tỉnh đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trọng tâm là lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững.

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Tỉnh ủy cần phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phòng chống có hiệu quả dịch bệnh và đóng góp vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiếp thu các ý kiến góp ý của đồng chí Võ Văn Thưởng và của các đồng chí trong Đoàn công tác, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nam Định tiếp tục nỗ lực cố gắng triển khai tốt các nghị quyết, chương trình, đề án để đưa tỉnh Nam Định ngày càng phát triển ổn định theo hướng bền vững./.

 

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE