You are here

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (1/1/2006- 1/1/2021) và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự  lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở TT&TT luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực; tăng cường quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản; tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và các dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh và của đất nước; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông theo hướng hiện đại. Sở TT&TT đã tích cực đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, thúc đẩy cải cách hành chính, tạo tiền đề xây dựng chính quyền điện tử. Đến nay, hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh tương đối đồng bộ và hiện đại… Đặc biệt trong giai đoạn bùng nổ công nghệ, Ngành TT & TT là cầu nối giữa các ngành, các cấp, giữa chính quyền và người dân trong việc tạo không gian số, vừa làm hạt nhân để lan tỏa những nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống, đồng thời định hình sự phát triển của những ứng dụng đó, mang lại lợi ích thiết thực cho chính quyền - người dân - doanh nghiệp.

 

Phát huy kết quả đạt được, năm 2021 và những năm tiếp theo, sở TT & TT tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về vai trò của thông tin truyền thông trong phát triển kinh tế- xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, các đơn vị có liên quan trong tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của ngành. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở và các huyện, thành phố đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và nhiệm vụ được giao./.

 

T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE