You are here

Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp toàn quốc

Tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp toàn quốc có chủ đề "Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững" nhằm đánh giá thực chất, khách quan các tác động của tình hình kinh tế thế giới đến các doanh nghiệp Việt Nam, kết quả đạt và chưa đạt trong triển khai các chính sách, giải pháp của Chính phủ thời gian qua.

Dự Hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các đại biểu đại diện doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp toàn quốc; lãnh đạo và đại diện các doanh nghiệp địa phương. Dự hội nghị tại điểm cầu Nam Định có đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh.

Hội nghị Chính phủ với các doanh nghiệp được tổ chức nhằm đánh giá thực chất, khách quan các tác động của tình hình kinh tế thế giới đến Việt Nam, thực trạng, khó khăn, những thách thức mà cộng đồng doanh nghiệp đang đối mặt, kết quả trong triển khai chính sách, giải pháp của Chính phủ thời gian qua.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã lắng nghe các chia sẻ, đề xuất, sáng kiến của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội nhằm tháo gỡ khó khăn, khắc phục những điểm nghẽn trong triển khai chính sách, bổ sung các giải pháp góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát triển doanh nghiệp đúng hướng, lành mạnh, bền vững.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp vào những thành tựu, kết quả tích cực, toàn diện mà cả nước đạt được trên các lĩnh vực. Chia sẻ với những khó khăn, thách thức và cả hy sinh, mất mát mà các doanh nghiệp phải đối diện trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt khó vươn lên, "đồng cam cộng khổ" cùng đất nước và nhân dân "biến nguy thành cơ". Tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng bản lĩnh, lớn mạnh, cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh một số nội dung cơ bản mang tính chất nền tảng để nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp VN tiếp tục phát triển: Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; Thúc đẩy các loại thị trường phát triển mạnh mẽ, an toàn, lành mạnh, bền vững, công khai, minh bạch; Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, xây dựng nền kinh tế số, Chính phủ số, xã hội số, công dân số; Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự xã hội, an ninh, an toàn, an dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:Các bộ, ngành, địa phương rà soát lại khó khăn, vướng mắc của các loại hình doanh nghiệp, có kế hoạch xử lý, kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; Thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn vốn trong xã hội, trong đó có nguồn vốn của doanh nghiệp; Làm tốt công tác nắm tình hình, nghiên cứu, dự báo chiến lược, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các loại thị trường, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số….Thủ tướng Chính  phủ cũng chỉ ra các nhiệm vụ ngắn hạn và dài hạn cần tập trung triển khai, nhằm xây dựng đất nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", cân bằng lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

                                                                   

Đồng Nhung Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE