You are here

Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Quốc Chỉnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ghi nhận, biểu dương kết quả mà Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống dân vận của tỉnh đã đạt được trong năm 2020, đồng chí Lê Quốc Chỉnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: trong năm 2021, Ngành dân vận tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, đặc biệt lưu ý thực hiện tốt việc định hướng, xây dựng trọng tâm trọng điểm đối với công tác giám sát, phản biện. Với chủ đề “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” hệ thống dân vận các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp về công tác dân vận; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng khối đoàn kết toàn dân góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền “Trong sạch vững mạnh”; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Năm 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm chú trọng triển khai nhiệm vụ công tác dân vận, thực hiện năm “Dân vận khéo”. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được đẩy mạnh, tập trung vào công tác cải cách hành chính; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả. Công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân và huy động nhiều nguồn đóng góp cho công tác phòng chống dịch, công tác từ thiện, nhân đạo, thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được phát huy mạnh mẽ; mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân ngày càng gắn bó góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Hệ thống dân vận các cấp đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất, phối hợp với chính quyền và các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE