You are here

Góp ý, sửa đổi, bổ sung Luật Tần số vô tuyến điện

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hải Dũng, TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

 
 
Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện để góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số và đảm bảo tính hợp pháp, thống nhất, đồng bộ với các luật khác có liên quan. Góp ý cho dự thảo luật, các đại biểu đề nghị: Về quy định sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng, an ninh để kết hợp phát triển kinh tế được quy định tại điểm C khoản 17 điều 1 dự thảo luật, các đại biểu nhất trí với phương án 2 bổ sung khoản 4 điều 45. Cụ thể: Trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh cần sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh để kết hợp phát triển kinh tế phải có phương án sử dụng băng tần báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo nguyên tắc : phương án sử dụng kết hợp không làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo quốc phòng, an ninh và sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông…
 
 
Tại hội nghị, các Đại biểu cũng đã nhất trí với nội dung băng tần, kênh tần số khi cấp cho doanh nghiệp quốc phòng, an ninh với thời hạn không quá 3 năm là khoảng thời gian vừa đủ để doanh nghiệp có đơn xin gia hạn.
 
 
 
Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu ý kiến của đại biểu các sở, ngành; đồng thời, mong muốn các đại biểu trên cơ sở thực tiễn công tác tiếp tục đóng góp, đề xuất thêm ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Các ý kiến đóng góp của đại biểu các sở, ngành sẽ được Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp để Đoàn ĐBQH tỉnh trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tới./
 
Lệ Minh


Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE