You are here

Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Hội nghị quán triệt, triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ban TVTU đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố Nam Định. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao trực tiếp truyền đạt một số nội dung quan trọng của hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt, quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; khẳng định, Nghị quyết có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện đường lối, tư duy mới, bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới của tình hình thế giới, khu vực, hội nhập quốc tế.

 

 

Việc quán triệt và triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI sẽ tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./

Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE