You are here

“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW, ngày 1-8-2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên giai đoạn (2013-2023) và biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn (2018-2023) trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU: Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh); Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Trần Minh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Hoàng Nguyên Dự, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các huyện và thành phố Nam Định.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, Ủy Ban MTTQ VN tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, như: mô hình “Khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự”, “Tổ, đội công nhân an ninh, an toàn", “Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở”. Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã gắn kết chặt chẽ Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động, các phong trào khác do Trung ương và địa phương phát động, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, từ đó phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở, góp phần chuyển hóa thành công 48/48 địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật giảm.

Tại hội nghị, 54 tập thể, cá nhân, công nhân, viên chức người lao động đã được biểu dương khen thưởng, trong đó có 7 tập thể và 8 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09. Để phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh đề nghị: trong thời gian tới, các thành viên ban chỉ đạo 138 tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng; Tập trung nghiên cứu, đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền pháp luật, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm để Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên những tuyến, địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự; trên không gian mạng; trong vùng đồng bào các tôn giáo; nơi triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh lưu ý cần cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào khác, như phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phấn đấu đến năm 2030, 100% công an phường đạt điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; 100% xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chí điểm hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE