You are here

Thành lập Đại đội Dân quân Pháo binh 76,2 ly

Thực hiện quyết định số 1030 của Bộ Tổng Tham mưu và Công văn số 1517 của Bộ Tham mưu Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh Nam Định công bố quyết định thành lập Đại đội Dân quân Pháo binh 76,2 ly .

Đại đội Dân quân Pháo binh 76,2 ly đặt tại huyện Giao Thủy với biên chế đại đội gồm 2 trung đội, mỗi trung đội có 2 khẩu đội, tổng quân số là 30 cán bộ, chiến sỹ.

 

Ngay sau khi công bố quyết định, Đại đội tiến hành ổn định cơ cấu tổ chức, triển khai huấn luyện theo đúng nội dung, thời gian huấn luyện. Ban CHQS huyện Giao Thủy chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh về toàn bộ hoạt động, chế độ quản lý, sử dụng, bảo quản vũ khí, trang bị được biên chế của Đại đội.

 

Việc thành lập đại đội dân quân Pháo binh giúp tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vừng biển vùng trời tổ quốc, góp phần xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ toàn tỉnh có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP, QSĐP trong tình hình mới. 

 

Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE