You are here

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh Khóa 13 cho cán bộ đối tượng 3 các sở ban ngành, bệnh viện cấp tỉnh và các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn. Dự khai mạc lớp bồi dưỡng có đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh.

 

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 13 diễn ra từ ngày 27/3 đến ngày 11/4/2023. 80 học viên được truyền đạt các chuyên đề cơ bản, làm cơ sở để nhận thực đầy đủ hơn về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nói chung và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói riêng; vận dụng hiệu quả kiến thức được bồi dưỡng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng ở cơ quan mình, kịp thời xử lý linh hoạt các tình huống phức tạp xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Quỳnh Thư Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE