You are here

Công an tỉnh Nam Định ký kết quy chế phối hợp

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Nam Định với Công an các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 

Tại lễ ký kết, Công an tỉnh Nam Định và Công an các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam thống nhất ban hành quy chế phối hợp trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gồm 12 điều : Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc phối hợp; các nội dung phối hợp; trường hợp cần đề nghị chi viện lực lượng, phương tiện; thực hiện quyền điều động, chi viện lực lượng, phương tiện; chỉ huy, điều hành tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trách nhiệm của công an địa phương đề nghị chi viện; trách nhiệm của công an địa phương chi viện; tổ chức thực hiện; hiệu lực thi hành.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, nhằm xây dựng, củng cố và duy trì mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 4 tỉnh. Tăng cường hiệp đồng chiến đấu, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ để phòng ngừa và hạn chế mức thấp nhất số vụ cháy xảy ra. Đồng thời sẵn sàng tổ chức chia sẻ, làm giảm thiệt hại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương./.

 

T/h: Quỳnh Thư Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE