You are here

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sơ kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2021.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh 

6 tháng đầu năm 2021,  dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; hướng dẫn chỉ đạo của Quân khu 3; sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tham mưu tổ chức hiệu quả việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, nhà nước, quân đội, địa phương; phối hợp với chính quyền các địa phương, các cơ quan, ban ngành chức năng của tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh, đảm bảo công tác phòng, chống dịch; tổ chức thành công diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty TNHH Youngone, khu công nghiệp Hòa Xá; hội thi, hội thao, tuyển quân, tuyển sinh quân sự; thực hiện chính sách hậu phương quân đội…

Tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bàn giao 2.554 thanh niên cho các đơn vị nhận quân. Quán triệt, thực hiện Nghị định của Chính phủ, Nghị quyết cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương thẩm định, quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội ở từng vùng kinh tế, khu, cụm công nghiệp, đường trục phát triển giao thông bảo đảm phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh phù hợp với quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố. 6 tháng đầu năm 2021, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận An ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện ./.

 

 

T/h: Lê Minh Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE