You are here

Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh ( Ban chỉ đạo 138) tổ chức hội nghị

Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh ( Ban chỉ đạo 138) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; kế hoạch phát động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư và kế hoạch xây dựng Công an cấp xã (chính quy) vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, tinh thông về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, được trang bị kỹ năng và điều kiện cần thiết, ngang tầm nhiệm vụ.

 

Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ; đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ và đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; đồng thời tập trung xây dựng Công an cấp xã vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, tinh thông về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, được trang bị kỹ năng và điều kiện cần thiết, ngang tầm nhiệm vụ. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị cần sớm tổ chức quán triệt, triển khai phát động toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội và tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm; việc triển khai thực hiện có sự phân công cụ thể về trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị về tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đơn vị được giao phụ trách, quy chế phối hợp, trao đổi thông tin; đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia một cách tự giác, tự nguyện, đưa các phong trào phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu.

 

Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra trong kế hoạch, các cấp, các ngành và lực lượng công an toàn tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; phối hợp nhân rộng mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng để cuốn hút người dân tham gia tích cực. Quá trình triển khai cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác phòng ngừa với đấu tranh và giữa các lực lượng có liên quan nhằm tăng tính răn đe, giáo dục, làm trong sạch địa bàn.

Trong giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra gần 2.600 vụ phạm pháp hình sự. Mặc dù số vụ giảm so với thời gian trước nhưng tình hình tội phạm diễn biến theo chiều hướng tính chất, mức độ và hậu quả ngày càng nghiêm trọng, manh động hơn. Hiện trên địa bàn tỉnh đang quản lý trên 2.100 người chấp hành xong án phạt tù chưa được xóa án tích, trên 1.200 người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng, hơn 2.700 người nghiện ma túy, hơn 1.000 người liên quan đến các hoạt động tệ nạn cờ bạc, mại dâm. Gần 3 năm qua, Công an tỉnh đã bố trí hơn 1.300 cán bộ chiến sĩ về công tác tại 226/226 xã, phường, thị trấn. Kết quả đã góp phần ổn định và tạo chuyển biến rõ nét về tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở./.

T/h: Mai Hiếu Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE