You are here

'Văn kiện Đại hội XIII mở đường cho sự phát triển'

“Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc mở đường để thực hiện những mục tiêu lớn lao đã đặt ra”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chia sẻ.

Ngày 27/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước vào ngày làm việc thứ ba. Đại biểu thảo luận tại hội trường về nội dung các văn kiện Đại hội.

Trao đổi bên lề Đại hội Đảng XIII, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương chia sẻ: “Đọc dự thảo văn kiện Đại hội lần này, không biết mọi người cảm xúc ra sao, song với tôi thì cảm thấy tự tin hơn, ‘máu lửa’ hơn”.

Không có văn kiện mở đường sẽ rất khó

Theo ông Trần Quốc Phương, văn kiện là văn bản gốc nên các dự thảo văn kiện được trình và xem xét thông qua tại Đại hội XIII lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc mở đường để thực hiện các mục tiêu lớn lao đã đặt ra.

Dẫn chứng từ góc nhìn của Bộ KH&ĐT, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ có những đột phá hơn nữa về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. “Những điều này phải được thể hiện trong văn kiện Đại hội, nếu không sẽ rất khó, thậm chí không dám làm vì chưa được mở đường”, ông Phương nói.

Nếu có văn kiện đại hội mở đường, ông Phương tin tưởng 3 mục tiêu phấn đấu như Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã đề cập sẽ thực hiện được.

 

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cho rằng văn kiện Đại hội XIII có ý nghĩa mở đường cho sự phát triển. Ảnh: Thuận Thắng.

Đó là đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045 sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đọc dự thảo văn kiện Đại hội lần này, không biết mọi người cảm xúc ra sao, song với tôi thì cảm thấy tự tin hơn, ‘máu lửa’ hơn

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương

Qua thực tiễn công việc, ông Phương cho rằng những nội dung mà Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề cập trong phiên khai mạc có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt việc cần kết hợp giữa kiên định và đổi mới.

“Cái này Bộ KH&ĐT rất mong muốn làm theo và hiện thực hóa, vì muốn phát triển theo định hướng CNXH, cần hài hòa giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển”, ông Phương chia sẻ.

Nói về các dự thảo văn kiện, ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, cho biết thời gian qua, đơn vị này đã góp ý nhiều vòng, nhiều lần, tham gia tích cực trong việc hoàn chỉnh văn kiện Đại hội.

Trong đó, ông đặc biệt quan tâm đến trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Cũng theo ông Việt, tại Đảng ủy khối Cơ quan Trung ương gồm 61 lãnh đạo từ cấp bộ trưởng, thứ trưởng đều quan tâm đến nội dung này.

“Văn kiện đại hội lần này rất ấn tượng, bao quát được tất cả mảng kinh tế - xã hội, kết hợp giữa phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao vị thế đất nước. Văn kiện còn thể hiện tầm nhìn, niềm tin, khát vọng của Đảng, của dân tộc”, ông Việt nêu ý kiến.

Cụ thể hóa nhiều nội dung

Đại biểu Lê Đức Thọ (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam) cũng đánh giá việc chuẩn bị văn kiện Đại hội XIII rất công phu, kỹ lưỡng và chu đáo.

“Chúng tôi kỳ vọng rất cao vào những quyết sách của Đại hội lần này để xây dựng đất nước tiếp tục phát triển vững mạnh”, ông Thọ nói.

Với những nội dung đã được trình bày trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội cũng như kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm của giai đoạn 2021-2030, ông Việt khẳng định khát vọng phát triển đất nước của toàn Đảng, toàn dân đã được thể hiện.

 

Ngày 27/1, các đại biểu dự Đại hội Đảng XIII thảo luận tại hội trường về nội dung các văn kiện Đại hội. Ảnh: Thuận Thắng.

Ông Thọ cho rằng những nội dung trong văn kiện đại hội lần này đã thể chế rõ ràng hơn việc xây dựng phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đây là quan điểm đúng đắn để bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức kỳ vọng, mong muốn Đảng sẽ cụ thể hóa, thể chế những nội dung trong đường lối, chủ trương của Đảng vào các chính sách, pháp luật của Nhà nước

Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Riêng trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đại biểu Thọ ghi nhận đây là lĩnh vực kinh tế tổng hợp của đất nước. Những nội dung này đã được thể chế vào trong những nội dung cụ thể của dự thảo văn kiện, là điều kiện tốt để tổ chức triển khai thực hiện có kết quả.

“Các cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức kỳ vọng, mong muốn Đảng sẽ cụ thể hóa, thể chế những nội dung trong đường lối, chủ trương của Đảng vào các chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện bộ máy của hệ thống chính trị để tổ chức triển khai thực hiện thành công các nội dung nghị quyết, đưa các nội dung nghị quyết vào cuộc sống”, ông Lê Đức Thọ nói.

Ở góc độ địa phương, đại biểu Bùi Văn Nghiêm (Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ sự quan tâm đến nội dung về công tác cán bộ trong văn kiện Đại hội XIII.

Ông đánh giá cao việc văn kiện đại hội đã xác định cán bộ là công tác then chốt trong sự phát triển. Việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu công tác là nhiệm vụ cấp thiết cần được đặt ra.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cho rằng cán bộ phải gương mẫu, dám nghĩ, dám làm và đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

“Công việc muốn tốt hơn, thông suốt hơn thì từng cán bộ phải tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ. Các đơn vị, tổ chức phải rà soát, bổ sung đội ngũ cán bộ kế cận thường xuyên để có hướng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng. Mặt khác, phải quản lý chặt chẽ cán bộ, không để xảy ra vi phạm”, ông Nghiêm góp ý.

Đại biểu Đặng Ngọc Sơn (Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh) ghi nhận và đánh giá cao khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, lấy dân tộc, nhân dân làm điểm nhấn được thể hiện trong các văn kiện đại hội.

Theo ông, việc này thể hiện khát vọng vươn lên và tinh thần, lòng tự tôn dân tộc để phát huy tiềm năng xây dựng đất nước.

“Đặc biệt, văn kiện đại hội đã quan tâm đến công tác xây dựng nông thôn, coi trọng nông dân, nông nghiệp. Đây cũng là điểm mà Hà Tĩnh quan tâm trong xây dựng, phát triển địa phương giàu mạnh”, ông Sơn nói.

Theo ZingÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE