You are here

Thành ủy Nam Định tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy và các Ban Chỉ đạo của Thành ủy năm 2021

Năm 2021, các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy Nam Định đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh và tập trung chỉ đạo kịp thời, quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tham mưu quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; rà soát tiêu chuẩn chính trị cho các trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các chức danh lãnh đạo, quản lý. Tiến hành kiểm tra 176 tổ chức đảng, 41 đảng viên; giám sát 135 tổ chức đảng, 60 đảng viên. Xây dựng quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, nắm chắc tình hình dư luận xã hội. Các Ban Chỉ đạo 35, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021./.

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE