You are here

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Ủy viên Ban chấp hành  Đảng bộ tỉnh; các sở, ban , ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh và tương đương; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bàn, cho ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021 – 2025; quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIII; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII; quy định thi hành Điều lệ Đảng; quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khoá XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu bổ sung Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII; xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ; báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4; báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cơ bản tán thành nội dung báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan đã bám sát các diễn biến của tình hình dịch bệnh, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, đúng hướng, toàn diện, hiệu quả, phù hợp; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với phân tích, làm rõ các nội dung kết quả hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, liên hệ với các vấn đề thực tiễn của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung hội nghị Trung ương 3, khóa XIII đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh./.

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE