You are here

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị và các văn bản về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên  Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội  tỉnh, đồng chí Trần Văn Chung - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, thường trực các huyện ủy, thành ủy và các đảng bộ trực thuộc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội  tỉnh nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng, là bước chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ngay sau hội nghị này, ban thường vụ huyện ủy, thành ủy và các đảng bộ trực thuộc tổ chức tốt hội nghị quán triệt chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ chính trị và kế hoạch triển khai của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 35. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần căn cứ vào đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội  Đảng bộ các cấp đảm bảo thực hiện thắng lợi các yêu cầu nội dung của chỉ thị 35 và kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra. Chỉ đạo các tiểu ban xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để triển khai công việc kịp thời. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn kiện đại hội đảm bảo bài bản, công phu, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan, xây dựng giải pháp thiết thực, khả thi trong nhiệm kỳ tới. Về công tác nhân sự thực hiện đúng Điều lệ, Quy định, Quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Cùng với đó, làm tốt việc thông tin, tuyên truyền, quan tâm tới công tác chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần đẩy mạnh lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội  Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo tất cả các nội dung, hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội  Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã quán triệt nội dung toàn văn bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng".

Đồng chí Trần Văn Chung - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng”

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy triển khai kế hoạch số 71 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đại hội đảng bộ các cấp sẽ thực hiện 4 nội dung: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội 13 của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp, bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên./

     T/h:  Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE