You are here

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XX nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những kết quả mà tỉnh Nam Định đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng, động lực cho sự phát triển của cả giai đoạn, vì vậy các cấp, các ngành trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Triển khai kế hoạch cụ thể thực hiện 5 Nghị quyết chuyên đề toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp. Tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo quy định. Tiến hành xây dựng đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ. Củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, phân tích nguyên nhân tồn tại, đề ra giải pháp trong thời gian tới; về việc sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố; chủ trương lập đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định; dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch đầu tư công năm 2022; đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX về “Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định”. Năm 2021, trong điều kiện đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo thống nhất của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của chính quyền các cấp đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, vừa triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ: tổng sản phẩm GRDP ước tăng từ 7,7 – 8,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 14%; giá trị hàng xuất khẩu ước tăng 23,1% so với năm 2020. Đến nay toàn tỉnh đã có 78 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Các lĩnh vực văn hoá – xã hội đều có bước phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát.

Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp  hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã tiến hành quy trình thủ tục bầu bổ sung đồng chí Đinh Ngọc Văn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh là Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE