You are here

Lễ khai pháp khóa “An cư kiết hạ Phật lịch 2560 – Dương lịch 2016” tại Hạ Trường chùa Tây Lạc.

Nam Định là tỉnh có số lượng đông Tăng Ni và Phật tử ở phía Bắc, luôn nhiệt tâm, nhiệt thành tham gia vào công tác Phật sự; tích cực ủng hộ, tham gia các phong trào do địa phương và trung ương phát động

Trường hạ chùa Tây Lạc năm nay có 69 tăng, ni huyện Nam Trực vân tập về trụ xứ  để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới định tuệ, tiến tu tam vô lậu học, đáp ứng lòng khát ngưỡng và mong cầu của tín đồ nhân dân Phật tử địa phương tòng tăng an cư, nghe pháp hộ trì chính pháp và  tiến tu trên con đường giải thoát. Nam Định là tỉnh có số lượng đông Tăng Ni và Phật tử ở phía Bắc, luôn nhiệt tâm, nhiệt thành tham gia vào công tác Phật sự; tích cực ủng hộ, tham gia các phong trào do địa phương và trung ương phát động, góp phần không nhỏ vào các mục tiêu phát triển xã hội của đất nước. /.

T/h: Thu TràÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE