You are here

Hội nhà báo tỉnh xét chọn tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2015

Theo đánh giá của Hội đồng xét chọn, thẩm định, 37 tác phẩm báo chí có chất lượng, nội dung khá phong phú; một số tác phẩm gắn được với những sự kiện lớn trong năm; nhiều tác phẩm có tính phát hiện, tìm tòi đề tài và sáng tạo trong cách thể hiện. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều tác phẩm mới dừng ở phản ánh thông tin, chưa có sự phân tích, lý giải, gợi mở vấn đề... Trên cơ sở các tác phẩm được các Chi hội gửi về, Hội đồng đã tiến hành các bước thẩm định, tuyển xét chọn tác phẩm chất lượng cao theo quy định./.

T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE