You are here

Hội nghị công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Bảo tàng tỉnh Nam Định và thành lập Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định.

Đồng chí Trần Lê Đoài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự và trao quyết định thành lập cho các đơn vị.

Theo quyết định của UBND tỉnh, Bảo tàng tỉnh Nam Định được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Di tích & Danh thắng và Bảo tàng tỉnh. Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường nghiệp vụ thể dục thể thao và Trung tâm Đào tạo Vận động viên bóng đá. 2 đơn vị sự nghiệp công lập mới được thành lập đều chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định.

Tại Hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị : Bảo tàng tỉnh và Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định.

T/h: Quỳnh Thư

 Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE