Xây dựng đảng - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XX nhiệm kỳ 2020 – 2025 http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-lan-thu-12-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-khoa-xx-nhiem-ky-2020-2025 http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-lan-thu-12-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-khoa-xx-nhiem-ky-2020-2025 Mon, 15/11/2021 - 20:44 Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XX nhiệm kỳ 2020 – 2025
Chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. ]]>
Những điểm mới trong Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/nhung-diem-moi-trong-quy-dinh-ve-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-va-ky-luat-cua-dang http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/nhung-diem-moi-trong-quy-dinh-ve-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-va-ky-luat-cua-dang Fri, 12/11/2021 - 21:33 Những điểm mới trong Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
]]>
Tỉnh ủy Nam Định tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tinh-uy-nam-dinh-to-chuc-hoi-nghi-thong-bao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-lan-thu-tu-ban-chap http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tinh-uy-nam-dinh-to-chuc-hoi-nghi-thong-bao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-lan-thu-tu-ban-chap Thu, 21/10/2021 - 11:01 Tỉnh ủy Nam Định tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
]]>
Tổng kết công tác xây dựng http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tong-ket-cong-tac-xay-dung http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tong-ket-cong-tac-xay-dung Mon, 18/10/2021 - 20:36 Tổng kết công tác xây dựng
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. ]]>
Tư tưởng chính trị - trọng tâm chống phá của các thế lực thù địch http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tu-tuong-chinh-tri-trong-tam-chong-pha-cua-cac-the-luc-thu-dich http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tu-tuong-chinh-tri-trong-tam-chong-pha-cua-cac-the-luc-thu-dich Tue, 12/10/2021 - 20:39 Tư tưởng chính trị - trọng tâm chống phá của các thế lực thù địch
Tư tưởng chính trị là nhân tố hàng đầu tạo niềm tin, sự đồng thuận xã hội. Vì thế, các thế lực chống phá, thù địch luôn xác định đây là mắt xích, mũi đột phá quan trọng cần tập trung tấn công.  ]]>
Đồng chí Lê Đức Thọ, lớp đảng viên đầu tiên của Đảng, giàu nhiệt huyết và bản lĩnh cách mạng, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám (1945) http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/dong-chi-le-duc-tho-lop-dang-vien-dau-tien-cua-dang-giau-nhiet-huyet-va-ban-linh-cach http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/dong-chi-le-duc-tho-lop-dang-vien-dau-tien-cua-dang-giau-nhiet-huyet-va-ban-linh-cach Thu, 07/10/2021 - 08:56 Đồng chí Lê Đức Thọ, lớp đảng viên đầu tiên của Đảng, giàu nhiệt huyết và bản lĩnh cách mạng, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám (1945)
]]>
Chỉnh đốn Đảng chính là để giám sát quyền lực http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/chinh-don-dang-chinh-la-de-giam-sat-quyen-luc http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/chinh-don-dang-chinh-la-de-giam-sat-quyen-luc Mon, 04/10/2021 - 21:45 Chỉnh đốn Đảng chính là để giám sát quyền lực
Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hoá-Giáo dục), nói rằng, chỉnh đốn Đảng chính là để giám sát quyền lực. ]]>
Huyện ủy Ý Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, giai đoạn 2016 – 2020 http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/huyen-uy-y-yen-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-xay-dung-to-chuc-dang-trong-sach http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/huyen-uy-y-yen-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-xay-dung-to-chuc-dang-trong-sach Mon, 04/10/2021 - 21:18 Huyện ủy Ý Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, giai đoạn 2016 – 2020
Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. ]]>
Cố vấn Lê Đức Thọ và cuộc đàm phán lịch sử http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/co-van-le-duc-tho-va-cuoc-dam-phan-lich-su http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/co-van-le-duc-tho-va-cuoc-dam-phan-lich-su Thu, 30/09/2021 - 21:33 Cố vấn Lê Đức Thọ và cuộc đàm phán lịch sử
]]>
Hội nghị trực tuyến toàn quốc http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-0 http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-0 Thu, 16/09/2021 - 21:04 Hội nghị trực tuyến toàn quốc
các cơ quan nội chính triển khai nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.Dự và chỉ đạo hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; đồng chí Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư Trung Ương Đảng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định có đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. ]]>
Đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng không phải để "thanh trừng nội bộ” và "đánh bóng tên tuổi” http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/day-manh-dau-tranh-chong-tham-nhung-khong-phai-de-thanh-trung-noi-bo-va-danh-bong-ten http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/day-manh-dau-tranh-chong-tham-nhung-khong-phai-de-thanh-trung-noi-bo-va-danh-bong-ten Wed, 15/09/2021 - 21:41 Đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng không phải để "thanh trừng nội bộ” và "đánh bóng tên tuổi”
Mạng xã hội đã từng xuất hiện không ít bài viết xuyên tạc mục đích, nội dung, kết quả và ý nghĩa cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong Đảng, trong hệ thống chính trị ở Việt Nam. Song, thực tế cho thấy, công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam ngày càng được triển khai quyết liệt và có hiệu quả, với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đã tạo được sức răn đe, cảnh tỉnh lớn. Những kết quả đạt được trong công tác phòng và chống tham nhũng những nhiệm kỳ gần đây, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng là không thể phủ nhận.  ]]>
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich Tue, 31/08/2021 - 21:26 Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì hội nghị. ]]>
Đưa Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Phát huy vai trò các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ an ninh quốc gia http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/dua-nghi-quyet-lan-thu-xiii-cua-dang-vao-cuoc-song-phat-huy-vai-tro-cac-tang-lop-nhan http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/dua-nghi-quyet-lan-thu-xiii-cua-dang-vao-cuoc-song-phat-huy-vai-tro-cac-tang-lop-nhan Mon, 30/08/2021 - 23:05 Đưa Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Phát huy vai trò các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ an ninh quốc gia
Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm thu hút sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, làm nền tảng xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân.  ]]>
Hôm nay, Tổng Bí thư dự hội nghị triển khai Nghị quyết ĐH Đảng XIII của MTTQ Việt Nam http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hom-nay-tong-bi-thu-du-hoi-nghi-trien-khai-nghi-quyet-dh-dang-xiii-cua-mttq-viet-nam http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hom-nay-tong-bi-thu-du-hoi-nghi-trien-khai-nghi-quyet-dh-dang-xiii-cua-mttq-viet-nam Mon, 16/08/2021 - 21:58 Hôm nay, Tổng Bí thư dự hội nghị triển khai Nghị quyết ĐH Đảng XIII của MTTQ Việt Nam
Dự kiến, tại hội nghị này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động chung và chương trình hành động của mỗi tổ chức thành viên. ]]>
Bài học về sự sáng tạo trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với công cuộc đổi mới hiện nay http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/bai-hoc-ve-su-sang-tao-trong-cach-mang-thang-tam-nam-1945-voi-cong-cuoc-doi-moi-hien http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/bai-hoc-ve-su-sang-tao-trong-cach-mang-thang-tam-nam-1945-voi-cong-cuoc-doi-moi-hien Mon, 16/08/2021 - 21:42 Bài học về sự sáng tạo trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với công cuộc đổi mới hiện nay
]]>
Tổng Bí thư chủ trì họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tong-bi-thu-chu-tri-hop-ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tong-bi-thu-chu-tri-hop-ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung Thu, 05/08/2021 - 22:13 Tổng Bí thư chủ trì họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Ngày 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ họp Phiên thứ 20 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo. ]]>
Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Phát huy quyền làm chủ, vai trò giám sát của nhân dân một cách thực chất, hiệu quả http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/dua-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang-vao-cuoc-song-phat-huy-quyen-lam-chu-vai http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/dua-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang-vao-cuoc-song-phat-huy-quyen-lam-chu-vai Wed, 04/08/2021 - 22:19 Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Phát huy quyền làm chủ, vai trò giám sát của nhân dân một cách thực chất, hiệu quả
Ở đâu có quyền lực và trách nhiệm thì quyền lực và trách nhiệm đó phải được nhân dân kiểm tra, giám sát; không để bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào đứng ngoài sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Nhưng giám sát phải trọng tâm, trọng điểm, làm đến nơi, đến chốn, truy đến cùng sự việc.  ]]>
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-cac-nghi-quyet-chuyen-de-toan-khoa http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-cac-nghi-quyet-chuyen-de-toan-khoa Mon, 02/08/2021 - 21:57 Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Dự hội nghị có đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban chấp hành  Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. ]]>
Hội nghị trực tuyến toàn quốc http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc Fri, 23/07/2021 - 22:00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội Văn học, nghệ thuật, hội Khoa học kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.  Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Xuân Nhạ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. ]]>
Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-thong-bao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-lan-thu-ba-ban-chap-hanh-trung-uong-dang http://www.namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-thong-bao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-lan-thu-ba-ban-chap-hanh-trung-uong-dang Tue, 20/07/2021 - 21:37 Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Ủy viên Ban chấp hành  Đảng bộ tỉnh; các sở, ban , ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh và tương đương; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. ]]>