Tọa đàm - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Tọa đàm Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp http://www.namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-thu-hut-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep http://www.namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-thu-hut-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep Sun, 26/01/2020 - 21:36 Tọa đàm  Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
]]>
Tọa đàm: Lao động Nam Định với chương trình EPS http://www.namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-lao-dong-nam-dinh-voi-chuong-trinh-eps http://www.namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-lao-dong-nam-dinh-voi-chuong-trinh-eps Thu, 04/07/2019 - 16:30 Tọa đàm: Lao động Nam Định với chương trình EPS
]]>
Tọa đàm: Vang mãi KHÚC QUÂN HÀNH http://www.namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-vang-mai-khuc-quan-hanh http://www.namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-vang-mai-khuc-quan-hanh Wed, 24/04/2019 - 16:24 Tọa đàm: Vang mãi KHÚC QUÂN HÀNH
]]>
Tọa đàm: Nông sản sạch hướng tới tương lai http://www.namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-nong-san-sach-huong-toi-tuong-lai http://www.namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-nong-san-sach-huong-toi-tuong-lai Mon, 11/02/2019 - 15:51 Tọa đàm: Nông sản sạch hướng tới tương lai
]]>
Tọa đàm ASEAN (16/01/2019) http://www.namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-asean-16012019 http://www.namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-asean-16012019 Fri, 18/01/2019 - 16:29 Tọa đàm ASEAN (16/01/2019)
]]>
Tọa đàm (1/1/2019) http://www.namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-112019 http://www.namdinhtv.vn/toa-dam/toa-dam-112019 Wed, 02/01/2019 - 17:02 Tọa đàm (1/1/2019)
]]>