Phóng sự - Ký sự - Phim tài liệu - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS PS Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nam Định http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-dam-bao-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-phuc-vu-dien-tap-khu-vuc-phong-thu http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-dam-bao-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-phuc-vu-dien-tap-khu-vuc-phong-thu Tue, 30/11/2021 - 21:52 PS Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nam Định
]]>
PS Nam Định tập trung tiêm vắc xin phòng COVID-19 http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nam-dinh-tap-trung-tiem-vac-xin-phong-covid-19 http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nam-dinh-tap-trung-tiem-vac-xin-phong-covid-19 Mon, 22/11/2021 - 21:29 PS Nam Định tập trung tiêm vắc xin phòng COVID-19
]]>
PS Thành phố Nam Định 100 năm hình thành, xây dựng và phát triển http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-thanh-pho-nam-dinh-100-nam-hinh-thanh-xay-dung-va-phat-trien http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-thanh-pho-nam-dinh-100-nam-hinh-thanh-xay-dung-va-phat-trien Mon, 18/10/2021 - 21:22 PS Thành phố Nam Định 100 năm hình thành, xây dựng và phát triển
]]>
PS Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nam Định - Khởi sắc một nhiệm kỳ http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-hoi-lien-hiep-phu-nu-tinh-nam-dinh-khoi-sac-mot-nhiem-ky http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-hoi-lien-hiep-phu-nu-tinh-nam-dinh-khoi-sac-mot-nhiem-ky Wed, 06/10/2021 - 11:18 PS Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nam Định - Khởi sắc một nhiệm kỳ
]]>
PS Sức mạnh từ đồng thuận http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-suc-manh-tu-dong-thuan http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-suc-manh-tu-dong-thuan Fri, 01/10/2021 - 10:51 PS Sức mạnh từ đồng thuận
]]>
PS Sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố tại thành phố Nam Định http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-sap-nhap-thon-xom-to-dan-pho-tai-thanh-pho-nam-dinh http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-sap-nhap-thon-xom-to-dan-pho-tai-thanh-pho-nam-dinh Mon, 27/09/2021 - 21:07 PS Sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố tại thành phố Nam Định
]]>
PS Hải Hậu thành công chống dịch http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-hai-hau-thanh-cong-chong-dich http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-hai-hau-thanh-cong-chong-dich Tue, 21/09/2021 - 10:54 PS Hải Hậu thành công chống dịch
]]>
PS Những nỗi đau da cam trong thời bình http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nhung-noi-dau-da-cam-trong-thoi-binh http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nhung-noi-dau-da-cam-trong-thoi-binh Wed, 11/08/2021 - 11:27 PS Những nỗi đau da cam trong thời bình
]]>
PS Ngành Tuyên giáo Nam Định chủ động đổi mới đáp ứng tình hình mới http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nganh-tuyen-giao-nam-dinh-chu-dong-doi-moi-dap-ung-tinh-hinh-moi http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-nganh-tuyen-giao-nam-dinh-chu-dong-doi-moi-dap-ung-tinh-hinh-moi Fri, 30/07/2021 - 11:16 PS Ngành Tuyên giáo Nam Định chủ động đổi mới đáp ứng tình hình mới
]]>
PS Chọn nghề báo http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-chon-nghe-bao http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-chon-nghe-bao Tue, 22/06/2021 - 11:17 PS Chọn nghề báo
]]>
PS: HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 _ NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-hdnd-tinh-nam-dinh-khoa-xviii-nhiem-ky-2016-2021-nhung-ket-qua-noi http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-hdnd-tinh-nam-dinh-khoa-xviii-nhiem-ky-2016-2021-nhung-ket-qua-noi Fri, 23/04/2021 - 20:39 PS: HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 _ NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT
]]>
PS Bí quyết thành công của giáo dục Nam Định http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-bi-quyet-thanh-cong-cua-giao-duc-nam-dinh http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-bi-quyet-thanh-cong-cua-giao-duc-nam-dinh Mon, 15/02/2021 - 09:49 PS Bí quyết thành công của giáo dục Nam Định
]]>
PS Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết nông nghiệp http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-day-manh-thu-hut-doanh-nghiep-dau-tu-lien-ket-nong-nghiep http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-day-manh-thu-hut-doanh-nghiep-dau-tu-lien-ket-nong-nghiep Sat, 13/02/2021 - 09:50 PS Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết nông nghiệp
]]>
PS Khoa học công nghệ đồng hành cùng nông dân Nam Định http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-khoa-hoc-cong-nghe-dong-hanh-cung-nong-dan-nam-dinh http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-khoa-hoc-cong-nghe-dong-hanh-cung-nong-dan-nam-dinh Sat, 13/02/2021 - 09:47 PS Khoa học công nghệ đồng hành cùng nông dân Nam Định
]]>
PS Xương rồng trên cát http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-xuong-rong-tren-cat http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-xuong-rong-tren-cat Thu, 11/02/2021 - 21:49 PS Xương rồng trên cát
]]>
PS Sức Xuân xứ Nam http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-suc-xuan-xu-nam http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-suc-xuan-xu-nam Thu, 11/02/2021 - 21:42 PS Sức Xuân xứ Nam
]]>
PS Sung cảnh http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-sung-canh http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-sung-canh Thu, 11/02/2021 - 21:36 PS Sung cảnh
]]>
PS Hải Hậu mùa xuân đến sớm http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-hai-hau-mua-xuan-den-som http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-hai-hau-mua-xuan-den-som Thu, 11/02/2021 - 21:33 PS Hải Hậu mùa xuân đến sớm
]]>
PS Doanh nghiệp vượt khó ảnh hưởng Covid-19 http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-doanh-nghiep-vuot-kho-anh-huong-covid-19 http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-doanh-nghiep-vuot-kho-anh-huong-covid-19 Thu, 11/02/2021 - 21:31 PS Doanh nghiệp vượt khó ảnh hưởng Covid-19
]]>
PS Tỉnh Nam Định những kết quả nổi bật năm 2020 http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-tinh-nam-dinh-nhung-ket-qua-noi-bat-nam-2020 http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/ps-tinh-nam-dinh-nhung-ket-qua-noi-bat-nam-2020 Mon, 08/02/2021 - 23:30 PS Tỉnh Nam Định những kết quả nổi bật năm 2020
]]>