Phóng sự - Ký sự - Phim tài liệu - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Đi qua đảo chìm ở Trường Sa http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/di-qua-dao-chim-o-truong-sa http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/di-qua-dao-chim-o-truong-sa Tue, 28/05/2024 - 16:01 Đi qua đảo chìm ở Trường Sa
]]>
Sức sống mới ở Trường Sa http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/suc-song-moi-o-truong-sa-0 http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/suc-song-moi-o-truong-sa-0 Tue, 28/05/2024 - 15:56 Sức sống mới ở Trường Sa
]]>
Sức sống mới ở Trường Sa http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/suc-song-moi-o-truong-sa http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/suc-song-moi-o-truong-sa Tue, 28/05/2024 - 15:55 Sức sống mới ở Trường Sa
]]>
Gia đình người Nam Định ở đảo Sinh Tồn http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/gia-dinh-nguoi-nam-dinh-o-dao-sinh-ton http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/gia-dinh-nguoi-nam-dinh-o-dao-sinh-ton Tue, 28/05/2024 - 15:52 Gia đình người Nam Định ở đảo Sinh Tồn
]]>
Nam Định - Trường Sa, Hành trình kết nối http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/nam-dinh-truong-sa-hanh-trinh-ket-noi http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/nam-dinh-truong-sa-hanh-trinh-ket-noi Tue, 28/05/2024 - 15:43 Nam Định - Trường Sa, Hành trình kết nối
]]>
Mang tiếng hát vượt sóng gửi Trường Sa http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/mang-tieng-hat-vuot-song-gui-truong-sa http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/mang-tieng-hat-vuot-song-gui-truong-sa Tue, 28/05/2024 - 15:34 Mang tiếng hát vượt sóng gửi Trường Sa
]]>
TRƯỜNG SA vững vàng nơi tuyến đầu tổ quốc http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/truong-sa-vung-vang-noi-tuyen-dau-to-quoc http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/truong-sa-vung-vang-noi-tuyen-dau-to-quoc Mon, 27/05/2024 - 22:28 TRƯỜNG SA vững vàng nơi tuyến đầu tổ quốc
]]>
Những vườn rau xanh giữa Trường Sa http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/nhung-vuon-rau-xanh-giua-truong-sa http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/nhung-vuon-rau-xanh-giua-truong-sa Fri, 24/05/2024 - 15:55 Những vườn rau xanh giữa Trường Sa
]]>
Điểm tựa giữa biển Đông http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/diem-tua-giua-bien-dong http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/diem-tua-giua-bien-dong Fri, 24/05/2024 - 15:53 Điểm tựa giữa biển Đông
]]>
Những người lính hải quân quê hương Nam Định kiên trung canh giữ biển trời Trường Sa http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/nhung-nguoi-linh-hai-quan-que-huong-nam-dinh-kien-trung-canh-giu-bien http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/nhung-nguoi-linh-hai-quan-que-huong-nam-dinh-kien-trung-canh-giu-bien Fri, 24/05/2024 - 15:50 Những người lính hải quân quê hương Nam Định kiên trung canh giữ biển trời Trường Sa
]]>
Đoàn công tác số 19 hoàn thành chuyến thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/doan-cong-tac-so-19-hoan-thanh-chuyen-tham-quan-dan-huyen-dao-truong-sa http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/doan-cong-tac-so-19-hoan-thanh-chuyen-tham-quan-dan-huyen-dao-truong-sa Fri, 24/05/2024 - 15:47 Đoàn công tác số 19 hoàn thành chuyến thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1
]]>
70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ: Khối bộc phá nghìn cân, bước ngoặt lịch sử trong chiến dịch Điện Biên Phủ http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-khoi-boc-pha-nghin-can-buoc-ngoat-lich http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-khoi-boc-pha-nghin-can-buoc-ngoat-lich Tue, 07/05/2024 - 11:21 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ: Khối bộc phá nghìn cân, bước ngoặt lịch sử trong chiến dịch Điện Biên Phủ
]]>
70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ: Xe đạp thồ huyền thoại trong chiến dịch Điện Biên Phủ http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-xe-dap-tho-huyen-thoai-trong-chien http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-xe-dap-tho-huyen-thoai-trong-chien Tue, 07/05/2024 - 10:54 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ: Xe đạp thồ huyền thoại trong chiến dịch Điện Biên Phủ
]]>
70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ: Vẹn nguyên ký ức Điện Biên http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-ven-nguyen-ky-uc-dien-bien http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-ven-nguyen-ky-uc-dien-bien Mon, 06/05/2024 - 11:49 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ: Vẹn nguyên ký ức Điện Biên
]]>
70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ: Nơi ghi dấu chiến công của cha anh http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-noi-ghi-dau-chien-cong-cua-cha-anh http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-noi-ghi-dau-chien-cong-cua-cha-anh Mon, 06/05/2024 - 11:46 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ: Nơi ghi dấu chiến công của cha anh
]]>
70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ: Chiến trường xưa và nay qua cảm nhận của chiến sĩ Điện Biên http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-chien-truong-xua-va-nay-qua-cam-nhan http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-chien-truong-xua-va-nay-qua-cam-nhan Sat, 27/04/2024 - 21:27 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ: Chiến trường xưa và nay qua cảm nhận của chiến sĩ Điện Biên
]]>
70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ: Lan tỏa tình yêu tổ quốc trong đoàn viên thanh niên http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-lan-toa-tinh-yeu-to-quoc-trong-doan http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-lan-toa-tinh-yeu-to-quoc-trong-doan Sat, 27/04/2024 - 21:21 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ: Lan tỏa tình yêu tổ quốc trong đoàn viên thanh niên
]]>
Huyện Xuân Trường xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/huyen-xuan-truong-xay-dung-ntm-nang-cao-ntm-kieu-mau http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/huyen-xuan-truong-xay-dung-ntm-nang-cao-ntm-kieu-mau Mon, 22/04/2024 - 11:47 Huyện Xuân Trường xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu
]]>
Bạch Long xây dựng NTM kiểu mẫu 19/3/2024 http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/bach-long-xay-dung-ntm-kieu-mau-1932024 http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/bach-long-xay-dung-ntm-kieu-mau-1932024 Wed, 20/03/2024 - 11:05 Bạch Long xây dựng NTM kiểu mẫu  19/3/2024
]]>
QUY HOẠCH TỈNH NAM ĐỊNH - TẦM NHÌN VÀ ĐỘT PHÁ http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/quy-hoach-tinh-nam-dinh-tam-nhin-va-dot-pha http://www.namdinhtv.vn/phong-su-ky-su-phim-tai-lieu/quy-hoach-tinh-nam-dinh-tam-nhin-va-dot-pha Thu, 07/03/2024 - 11:22 QUY HOẠCH TỈNH NAM ĐỊNH - TẦM NHÌN VÀ ĐỘT PHÁ
]]>