An ninh quốc phòng - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Cụm thi đua số 4 Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2021 http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/cum-thi-dua-so-4-bo-cong-an-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-phong-trao-thi-dua-vi-an http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/cum-thi-dua-so-4-bo-cong-an-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-phong-trao-thi-dua-vi-an Mon, 29/11/2021 - 20:49 Cụm thi đua số 4 Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2021
Dự hội nghị có đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. ]]>
Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nam Định năm 2021, mang mật danh NĐ21 http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/khai-mac-dien-tap-khu-vuc-phong-thu-tinh-nam-dinh-nam-2021-mang-mat-danh-nd21 http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/khai-mac-dien-tap-khu-vuc-phong-thu-tinh-nam-dinh-nam-2021-mang-mat-danh-nd21 Tue, 23/11/2021 - 21:08 Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nam Định năm 2021, mang mật danh NĐ21
Dự và chỉ đạo diễn tập có Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành  Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 3; đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban Chấp hành  Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; lãnh đạo các tỉnh thuộc Quân khu 3. ]]>
Hội nghị Tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Nam Định năm 2021 http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-nghi-tap-huan-dien-tap-khu-vuc-phong-thu-kvpt-tinh-nam-dinh-nam-2021 http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-nghi-tap-huan-dien-tap-khu-vuc-phong-thu-kvpt-tinh-nam-dinh-nam-2021 Tue, 07/09/2021 - 21:27 Hội nghị Tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Nam Định năm 2021
Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 3; đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Phó Tư lệnh, Tham mưu Trưởng Quân khu 3, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập Quân khu 3; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND – UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Trực Ninh và thành phố Nam Định. ]]>
Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Nam Định năm 2021. http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-nghi-trien-khai-nhiem-vu-dien-tap-khu-vuc-phong-thu-kvpt-tinh-nam-dinh-nam http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-nghi-trien-khai-nhiem-vu-dien-tap-khu-vuc-phong-thu-kvpt-tinh-nam-dinh-nam Mon, 16/08/2021 - 21:34 Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Nam Định năm 2021.
Dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND – UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành là thành viên ban tổ chức diễn tập KVPT tỉnh. ]]>
Diễn tập KVPT tỉnh là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của tỉnh trong năm 2021 http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/dien-tap-kvpt-tinh-la-nhiem-vu-chinh-tri-rat-quan-trong-cua-tinh-trong-nam-2021 http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/dien-tap-kvpt-tinh-la-nhiem-vu-chinh-tri-rat-quan-trong-cua-tinh-trong-nam-2021 Tue, 10/08/2021 - 21:03 Diễn tập KVPT tỉnh là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của tỉnh trong năm 2021
Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập  khu vực phòng thủ (KVPT ) tỉnh Nam Định năm 2021.Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh. ]]>
Hội nghị triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại Khu du lịch biển Quất Lâm. http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-nghi-trien-khai-ke-hoach-phong-ngua-dau-tranh-chong-toi-pham-va-bai-tru-te http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-nghi-trien-khai-ke-hoach-phong-ngua-dau-tranh-chong-toi-pham-va-bai-tru-te Thu, 01/07/2021 - 21:13 Hội nghị triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại Khu du lịch biển Quất Lâm.
Dự hội nghị có đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. ]]>
Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 2 khóa 103 http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/be-mac-lop-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-va-an-ninh-cho-can-bo-lanh-dao-quan-ly http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/be-mac-lop-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-va-an-ninh-cho-can-bo-lanh-dao-quan-ly Tue, 29/06/2021 - 21:07 Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 2 khóa 103
Dự lễ bế mạc có Thiếu tướng Phạm Hoàng Long - Phó Tham mưu Trưởng Quân khu, Phó Trưởng ban Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh Quân khu 3; đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. ]]>
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sơ kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2021. http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/bo-chi-huy-quan-su-tinh-so-ket-nhiem-vu-quoc-phong-quan-su-dia-phuong-6-thang-dau http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/bo-chi-huy-quan-su-tinh-so-ket-nhiem-vu-quoc-phong-quan-su-dia-phuong-6-thang-dau Tue, 15/06/2021 - 21:26 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sơ kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2021.
Dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh  ]]>
Công an tỉnh Nam Định ký kết quy chế phối hợp http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/cong-an-tinh-nam-dinh-ky-ket-quy-che-phoi-hop http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/cong-an-tinh-nam-dinh-ky-ket-quy-che-phoi-hop Thu, 10/06/2021 - 21:42 Công an tỉnh Nam Định ký kết quy chế phối hợp
Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Nam Định với Công an các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.  ]]>
Nhận diện 4 hành vi, thủ đoạn chống phá bầu cử http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/nhan-dien-4-hanh-vi-thu-doan-chong-pha-bau-cu http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/nhan-dien-4-hanh-vi-thu-doan-chong-pha-bau-cu Wed, 19/05/2021 - 21:11 Nhận diện 4 hành vi, thủ đoạn chống phá bầu cử
Người dân hết sức cảnh giác với những âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá cuộc bầu cử, lợi dụng cuộc bầu cử để chống phá Đảng, Nhà nước của các đối tượng. ]]>
Phòng, chống “diễn biến hòa bình” Chính là âm mưu phá hoại http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/phong-chong-dien-bien-hoa-binh-chinh-la-am-muu-pha-hoai http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/phong-chong-dien-bien-hoa-binh-chinh-la-am-muu-pha-hoai Wed, 28/04/2021 - 22:02 Phòng, chống “diễn biến hòa bình” Chính là âm mưu phá hoại
Tháng Tư lịch sử, khi cả dân tộc Việt Nam hân hoan chào mừng kỷ niệm ngày thống nhất non sông thì những kẻ có tư tưởng thù địch lại giở luận điệu lèo lái dư luận, bóp méo lịch sử nhằm kích động thù hận, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; một số người còn kêu gọi: “Việt Nam không nên kỷ niệm 30-4 nếu muốn hòa hợp dân tộc”(!). ]]>
Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức Hội thi bí thư chi bộ trong Đảng bộ lực lượng vũ trang tỉnh năm 2021. http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/dang-bo-quan-su-tinh-to-chuc-hoi-thi-bi-thu-chi-bo-trong-dang-bo-luc-luong-vu http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/dang-bo-quan-su-tinh-to-chuc-hoi-thi-bi-thu-chi-bo-trong-dang-bo-luc-luong-vu Wed, 14/04/2021 - 21:07 Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức Hội thi bí thư chi bộ trong Đảng bộ lực lượng vũ trang tỉnh năm 2021.
]]>
Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh ( Ban chỉ đạo 138) tổ chức hội nghị http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-chi-dao-phong-chong-toi-pham-tinh-ban-chi-dao-138-to-chuc-hoi-nghi http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ban-chi-dao-phong-chong-toi-pham-tinh-ban-chi-dao-138-to-chuc-hoi-nghi Wed, 24/03/2021 - 21:26 Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh ( Ban chỉ đạo 138) tổ chức hội nghị
Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh ( Ban chỉ đạo 138) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát động toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; kế hoạch phát động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư và kế hoạch xây dựng Công an cấp xã (chính quy) vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, tinh thông về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, được trang bị kỹ năng và điều kiện cần thiết, ngang tầm nhiệm vụ. Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ; đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. ]]>
Đấu tranh với các luận điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/dau-tranh-voi-cac-luan-diem-sai-trai-thu-dich-tren-khong-gian-mang http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/dau-tranh-voi-cac-luan-diem-sai-trai-thu-dich-tren-khong-gian-mang Fri, 05/03/2021 - 21:19 Đấu tranh với các luận điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng
Sự phát triển của công nghệ mới đang phá bỏ liên tục những ranh giới, biên giới của không gian mạng. Cùng với việc mở rộng không gian mạng và tính liên kết ngày càng cao thì các vấn đề của xã hội, của con người lại càng phức tạp. Không gian mạng đang chiếm lĩnh không gian và thời gian thực của con người ngày càng nhiều, ảnh hưởng ngày càng lớn với tốc độ ngày càng nhanh, chính vì vậy nó ảnh hưởng sâu rộng và phức tạp đến lĩnh vực tư tưởng, lý luận ở Việt Nam hiện nay. ]]>
Huyện Ý Yên tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/huyen-y-yen-to-chuc-le-giao-nhan-quan-nam-2021 http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/huyen-y-yen-to-chuc-le-giao-nhan-quan-nam-2021 Thu, 04/03/2021 - 21:28 Huyện Ý Yên tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021.
Dự lễ giao quân và tặng hoa động viên các tân binh có Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc – Uỷ viên BCH TW Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; đồng chí Lê Quốc Chỉnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lương Văn Kiểm – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. ]]>
Thành phố Nam Định tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/thanh-pho-nam-dinh-to-chuc-le-giao-nhan-quan-nam-2021 http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/thanh-pho-nam-dinh-to-chuc-le-giao-nhan-quan-nam-2021 Thu, 04/03/2021 - 21:07 Thành phố Nam Định tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021.
Dự lễ giao nhận quân có đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trung Tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định. ]]>
Huyện Trực Ninh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021. http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/huyen-truc-ninh-to-chuc-le-giao-nhan-quan-nam-2021 http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/huyen-truc-ninh-to-chuc-le-giao-nhan-quan-nam-2021 Thu, 04/03/2021 - 21:00 Huyện Trực Ninh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021.
Đồng chí Nguyễn Văn Va - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tới dự. ]]>
Bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/bao-ve-an-ninh-an-toan-tuyet-doi-dai-hoi-dang http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/bao-ve-an-ninh-an-toan-tuyet-doi-dai-hoi-dang Wed, 20/01/2021 - 07:55 Bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (diễn ra từ ngày 25/1/2021), Bộ Công an đã có những bước chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, với hàng trăm kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng, tổ chức các biện pháp công tác chặt chẽ, nhiều vòng, nhiều lớp. ]]>
UBND thành phố Nam Định tổ chức ra quân mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại góp phần bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ubnd-thanh-pho-nam-dinh-to-chuc-ra-quan-mo-dot-cao-diem-van-dong-toan-dan-giao http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/ubnd-thanh-pho-nam-dinh-to-chuc-ra-quan-mo-dot-cao-diem-van-dong-toan-dan-giao Tue, 19/01/2021 - 20:32 UBND thành phố Nam Định tổ chức ra quân mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại góp phần bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Dự lễ ra quân có Đại tá Phạm Văn Long - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định; đồng chí Hoàng Nguyên Dự - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định. ]]>
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (HĐPH PBGDPL tỉnh) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tinh-hdph-pbgdpl-tinh-to-chuc-hoi http://www.namdinhtv.vn/an-ninh-quoc-phong/hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tinh-hdph-pbgdpl-tinh-to-chuc-hoi Mon, 18/01/2021 - 20:54 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (HĐPH PBGDPL tỉnh) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐPH PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị. ]]>