You are here

UBMTTQ huyện Mỹ Lộc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn công tác mặt trận năm 2019

Tại hội nghị, cán bộ làm công tác mặt trận cơ sở đã được nghe 2 chuyên đề về : Luật phòng chống tham nhũng và nghiệp vụ công tác giám sát, phản biện xã hội theo quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị. Trong đó tập trung vào 1 số vấn đề chính như: Phòng ngừa, phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị trong phòng chống tham nhũng; Xử lý tham nhũng và các hành vi vi phạm phát luật về phòng chống tham nhũng; Hình thức giám sát, phản biện xã hội; Thông tri hướng dẫn qui trình giám sát và qui trình phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Thông tri hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn. Hiện nay công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; công tác giám sát và phản biện xã hội có vai trò to lớn, ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, không những góp phần kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ổn định ANCT-TTATXH trên địa bàn, mà còn nâng cao kiến thức pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân. Việc tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức phát luật, nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở là việc làm cần thiết, qua đó nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng hiệu quả, linh hoạt những kiến thức, kỹ năng đã được học vào từng  nhiệm vụ cụ thể ở địa phương, đơn vị./.

 

                                               T/h: Vũ NamÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE