You are here

Môi trường và Cuộc sống (04/06/2019)
Môi trường và Cuộc sống

05:30Hình hiệu NTV, Chạy chữ giới thiệu chương trình, Trailer + Thông điệp
05:45Thể dục buổi sáng
05:50Chính sách mới ,Quảng cáo
06:00THỜI SỰ: Chào ngày mới, Quảng cáo
06:20Tạp chí Khoa học công nghệ
06:35Chuyên mục Khởi nghiệp
06:45Mỗi ngày một cuốn sách
07:00Chạy chữ GT Chương trình TH trong ngày, Trailer phim“Ngày mai bình yên”+ Thông điệp Q. cáo
07:05Phim truyện: Ngày mai bình yên- Tập 23
07:45Giải mã
08:15Chương trình ca nhạc+ Trailer phim “ Con đường sóng gió”
08:45Trailer phim “ Làm rể lần hai”+ Quảng cáo , Phim truyện: Con đường sóng gió- Tập 13
09:30Ký sự truyền hình
09:50Chuyện cảnh giác
10:00Hồ sơ mật
10:20Chuyện đời chuyện nghề: Giữ nghề gốm sứ Đông Triều
10:30Lời cảnh báo
10:40Phim tài liệu: Tiến sỹ Nguyễn Việt- Tôi là nhà khảo cổ
11:00Bản tin trưa
11:05Bản tin quốc tế, Quảng cáo
11:12Ca nhạc thiếu nhi
11:25Chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
11:35Phút thư giãn
11:45Ký sự
11:58Thông điệp + Quảng cáo + Giới thiệu phim, Cảnh đẹp quê hương
12:00Giới thiệu chương trình, Chương trình ca nhạc
12:30Q.cáo+Trailer phim “ Thế thái nhân tình”+Phim truyện: Làm rể lần hai- Tập 71
13:15Chuyên mục Thời tiết nông vụ
13:25Phim tài liệu: Tiến sỹ Nguyễn Việt- Tôi là nhà khảo cổ
13:45Tạp chí Bảo hiểm xã hội
13:55Dân ca nhạc cổ
14:25Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh Biên niên sử
14:50Chính sách mới
15:00Chương trình ca nhạc
15:30Hồ sơ mật
15:50Tạp chí An toàn giao thông
16:00Tìm hiểu thế giới tự nhiên: Chiêm ngưỡng động vật hoang dã Châu Phi – Phần 2
16:20Bản tin thể thao
16:30Giải mã
16:50Giới thiệu chương trình+ Trailer + Thông điệp.
16:55Ngon và lành: Đặc sản mọc cua Bể Cửa Lò
17:15Mỗi ngày một cuốn sách
17:20Ca nhạc thiếu nhi
17:35Tạp chí Giáo dục và phát triển
17:45Phóng sự : Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
17:55Làm Theo Bác
18:05Chuyện cảnh giác
18:15Q. Cáo+ Trailer phim “Niên đại anh hùng” Phim truyện: Thế thái nhân tình- Tập 21
18:55Quảng cáo + Dự báo TT+ Giá cả TT
19:00Chuyển tiếp VTV + Dự báo thời tiết,
19:50Giới thiệu chương trình TH trong ngày, Trailer + Thông điệp, Thời sự Nam Định, Bản tin quốc tế, Quảng cáo
20:25Nhịp sống thể thao
20:32Phóng sự: 10 năm thực hiện chỉ thị của Đảng về An toàn thực phẩm
20:42Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Cuộc sống: Ý tưởng sáng tạo ngành cơ khí
20:52Q. cáo, Trailer phim “ Tình yêu không khoảng cách”, Thông điệp
20:55Phim truyện: Niên đại anh hùng- Tập 33
21:40Phóng sự : Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
21:50Q.Cáo Phim truyện: Tình yêu không khoảng cách - Tập 58
22:35Lời cảnh báo
22:45Bản tin cuối ngày
22:50Phút thư giãn
23:00Chuyện đời chuyện nghề: Làng Breng gìn giữ và khôi phục nghề làm cối gỗ
23:20Phim tài liệu: Tiến sỹ Nguyễn Việt - Tôi là nhà khảo cổ
23:35Chương trình ca nhạc
23:57Giới thiệu chương trình ngày hôm sau