You are here

Tăng trưởng tín dụng

Tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh bình quân đạt trên 13%/năm.

Tính đến hết năm 2015, tổng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn ước đạt trên 15.800 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 52% tổng dư nợ cho vay.

Tại 209 xã, thị trấn có sản xuất nông nghiệp của tỉnh đều có mức độ sử dụng vốn tín dụng ngày một tăng, tính đến cuối năm 2015 bình quân mỗi xã, thị trấn có dư nợ tín dụng khoảng 64 tỷ đồng. Riêng tại 96 xã, thị trấn xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 có tổng dư nợ trên 7000 tỷ đồng, chiếm gần 50% dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nhìn chung việc sử dụng nguồn vốn vay của các đơn vị, doanh nghiệp và hộ dân ở địa bàn nông thôn bảo đảm đúng mục đích, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp./.

 

T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE