You are here

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

6 tháng đầu năm 2016, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, các chỉ số về năng suất, sản lượng đều tăng so với cùng kỳ.

Trong đó hoàn thành thu hoạch cây vụ đông với tổng diện tích hơn 12.700 ha. Diện tích lúa xuân hơn 75.700 ha, năng suất bình quân toàn tỉnh ước đạt 69,3 tạ/ha tăng 0,1 tạ/ha so với vụ xuân 2015; sản lượng lương thực có hạt ước 538,8 nghìn tấn, đạt 57,9% kế hoạch năm. Chăn nuôi phát triển ổn định, không có dịch bệnh phát sinh; tổng đàn lợn tại thời điểm 1/4/2016 là 794 nghìn con, tăng 0,2%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước 77 nghìn tấn, đạt 53,1% kế hoạch năm và tăng 4,5% so với cùng kỳ. Đàn gia cầm 7 triệu 520 nghìn con., tăng 1,2% so với cùng kỳ. Diện tích sản xuất muối đạt 600 ha, sản lượng muối ước 22 nghìn tấn tương đương so với cùng kỳ 2015. Sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm ước gần 60 nghìn tấn đạt 47,9% kế hoạch và tăng 6,8% so với cùng kỳ./.

         

                                                                            

T/h: Thúy Nga.Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE