You are here

Công ty Điện lực Nam Định tổ chức hội nghị khách hàng sử dụng điện năm 2015

Nhiều khách hàng đề nghị ngành điện cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với khách hàng trong việc cắt điện, sửa chữa điện kịp thời, hạn chế thiệt hại về dây chuyền sản xuất hàng hóa, phối hợp trong việc quản lý, vận hành đối với những tài sản do khách hàng quản lý. 

Năm 2015, tốc độ tăng trưởng về điện tại địa bàn tỉnh Nam Định khá cao. Điện thương phẩm đạt trên 1.600 triệu kWh tăng gần 18% so với năm 2014. Lưới điện trung áp chỉ còn 2 cấp điện áp là 35kV và 22kV nên việc cấp điện ổn định, linh hoạt; Triển khai hóa đơn điện tử; ghi chỉ số bằng các thiết bị HHU; phần mềm giao dịch khách hàng; Phối hợp với các ngân hàng để thực hiện thu tiền điện; báo cáo kinh doanh trên mạng; Thực hiện giao dịch với khách hàng theo cơ chế “một cửa”.

T/h: Thúy Nga Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE