You are here

7 tháng năm 2019, sản lượng thủy sản của huyện Hải Hậu đạt 2.637 tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Để các vùng nuôi thủy sản tập trung phát triển bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn  huyện Hải Hậu phối hợp với các phòng chuyên môn, căn cứ vào các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp và UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, quy hoạch, chuyển đổi các diện tích đất trũng, sản xuất nông nghiệp khó khăn, làm muối kém hiệu quả sang nuôi thủy sản. Đến nay, huyện Hải Hậu có  hơn 2.320 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó có gần 1.870 ha nuôi nước ngọt và trên 450 ha nước mặn lợ.  Các diện tích nuôi thủy sản đa số tập trung thành các vùng lớn ở các xã: Hải Nam, Hải Phúc, Hải Đông, Hải Chính, Hải Triều và Hải Hòa … Để hợp tác, hỗ trợ nhau trong sản xuất, huyện Hải Hậu đã tích cực vận động các hộ nuôi trồng  liên kết thành lập hợp tác xã , tổ hợp tác, dịch vụ, đồng thời tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung.

 

Thời gian tới huyện Hải Hậu tiếp tục tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng các vùng nuôi tôm công nghiệp tập trung, xây dựng đồng bộ các công trình thuỷ lợi, công trình điện, đường giao thông đáp ứng yêu cầu sản xuất. Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi diện tích đất làm muối hiệu quả thấp sang nuôi trồng thuỷ sản; Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành diện tích chuyển đổi từ đất làm muối sang nuôi trồng thủy sản./.

 

 T/h:   Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE