You are here

Năm 2014 Nam Định triển khai Dự án hoàn thiện công nghệ sản xuất ứng dụng chế phẩm sinh học trừ rầy nâu hại lúa

3 địa phương được chọn thử nghiệm là xã Đại Thắng huyện Vụ Bản, xã Xuân Vinh huyện Xuân Trường và xã Hải Toàn huyện Hải Hậu. 

Đây là  dự án thuộc chưong trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020, do trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tỉnh phối hợp với Viện bảo vệ thực vật - Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam.

Mục đích của dự án là giúp người dân ý thức được việc sử dụng các chế phẩm sinh học an toàn trong sản xuất nông nghiệp, góp phần tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi truờng.Theo đó tại mỗi địa phưong sẽ xây dựng thí điểm 10 ha lúa, trong đó gồm: 5ha sử dụng chế phẩm sinh học, 2 ha không sử dụng chế phẩm và 3ha sử dụng các hoá chất bảo vệ thực vật theo truyền thống canh tác của người dân địa phương. Bản chất của chế phẩm sinh học này là loại nấm gây bệnh cho con rầy, sau khi phun từ 3 đến 5 ngày, rầy nhiễm bệnh sẽ chết dần chứ không chết đồng loạt như dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật khác, song tính bền vững cao vì nấm vẫn phát huy tác dụng gây bệnh cho rầy ở những lứa rầy sau. Do vậy khuyến cáo của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tỉnh đối với bà con là nên bắt đầu phun từ lứa rầy thứ 2, sau đó tiếp tục theo dõi, đến lứa rầy thứ 4 là lứa rầy gây hại, nếu mật độ rầy thấp thì không cần phun chế phẩm nữa, nếu mật độ rầy cao thì tiếp tục phun lần 2. Như vậy trong 1 vụ lúa chỉ cần phun chế phẩm từ 1 đến 2 lần là bảo vệ đựơc lúa./.                                                                                                                                   

T/h: Phương ThúyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE