You are here

Hội nghị công bố quyết định thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ VII ( năm 2018-2019).

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ VII (Năm 2018-2019) vận động các tác giả đăng ký tham dự theo 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hoá, xây dựng và giao thông vận tải; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường; Y dược; Giáo dục đào tạo và Vật lý, hoá chất, năng lượng và các lĩnh vực khác. Các giải pháp tham dự Hội thi phải bảo đảm tính mới so với trình độ kỹ thuật ở Việt Nam, khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện ở tỉnh và cả nước và mang lại lợi ích kinh tế xã hội cao hơn so với các giải pháp tương tự. Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 30/11/2019. Ban tổ chức dự kiến sẽ trao tối đa  6 giải Nhất, 6 giải Nhì, 6 giải Ba và 18 giải khuyến khích cho các giải pháp với giá trị giải thưởng gồm: Mỗi giải Nhất 15 triệu đồng, mỗi giải Nhì 10 triệu đồng, mỗi giải Ba 7 triệu đồng và mỗi giải khuyến khích 3 triệu đồng.

T/h: Đồng NhungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE