You are here

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Đài PTTH Nam Định.

Hiện tại Đài PTTH Nam Định đang là đơn vị duy nhất trong khu vực đồng bằng sông Hồng duy trì thời lượng phát sóng phát thanh truyền hình đạt 24/7. Nhiều chương trình được đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, tăng tính tương tác với khán thính giả và có sự liên kết chia sẻ thông tin 2 chiều với các Đài PTTH ở các tỉnh miền Nam, miền Trung, Tây nguyên, đồng bằng Sông cửu Long. Tiếp tục khẳng định là kênh thông tin tuyên truyền toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, các vấn đề về kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, 6 tháng cuối năm 2017, Đài PTTH Nam Định tập trung tuyên truyền sâu rộng việc  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh.

Cổ vũ, động viên và nhân rộng những cá nhân tập thể tiên tiến, đấu tranh loại trừ những biểu hiện tiêu cực. Tiếp tục thực hiện đầu tư, nâng cấp trang thiết bị máy móc theo hướng hiện đại, đáp ứng với xu thế công nghệ truyền hình số. Đồng thời tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật, biên tập và phóng viên./.

 

 

T/h: Phạm Tuân Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE