You are here

Công ty Điện Lực Nam Định và Đài PT-TH Nam Định tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông năm 2018.

Đây là năm thứ 2, Công ty Điện lực Nam Định và Đài PTTH Nam Định hợp tác truyền thông. Theo thỏa thuận hợp tác, Điện lực Nam Định phối hợp với Đài PTTH Nam Định xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền phản ánh các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Điện lực Nam Định; Trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho các phòng ban chuyên môn của Đài PTTH Nam Định xây dựng các chương trình, thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức, ý thức của khách hàng, doanh nghiệp, nhân dân về việc sử dụng điện tiết kiệm; Việc đổi mới, cải cách, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng điện, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty Điện lực Nam Định và các đơn vị trực thuộc.

Việc hợp tác truyền thông giữa Công ty  Điện lực Nam Định và Đài PTTH Nam Định sẽ tăng cường tính minh bạch về thông tin về hoạt động của Công ty Điện lực Nam Định, củng cố, nâng cao niềm tin, sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân, dư luận xã hội đối với ngành điện lực tỉnh; đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho Đài PTTH Nam Định xây dựng các chương trình đa dạng về mặt thông tin, đúng chức năng nhiệm vụ, nâng cao sự giám sát, phản biện của dư luận xã hội đối với hoạt động và những đóng góp của Ngành điện lực trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh./.

                                               

 

                                                         

T/h: Lê MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE