You are here

UBND tỉnh có quyết định công nhận và cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho 17 trường học đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, có 3 trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 gồm trường THCS Trực Thái, trường THCS Trực Hùng và trường THCS Xuân Thành; 5 trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 gồm trường Tiểu học Xuân Thủy, Trường Tiểu học Nghĩa Lâm, trường Tiểu học Nghĩa Thịnh, trường Tiểu học Trực Hưng và trường Tiểu học Trực Cường; 5 trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 gồm trường mầm non Hải Hà, trường Mầm non Hoành Sơn, Trường Mầm non Trực Khang, trường mầm non Trực Tuấn và trường mầm non Liên Bảo; 4 trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 gồm trường mầm non Giao Lạc, trường mầm non Hải Tây, trường mầm non Hải Hòa và trường mầm non Hải Phong.

T/h: Đồng Nhung

 Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE