You are here

Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng và phát triển Qũy Khuyến học tỉnh Nam Định, giai đoạn 2016-2021.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Mai Thanh Long - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích của các cấp Hội Khuyến học tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua, nhất là công tác xây dựng và phát triển Qũy Khuyến học. Về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Qũy Khuyến học tỉnh giai đoạn 2021 – 2026, đồng chí yêu cầu các cấp Hội Khuyến học tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”, Kết luận số 49-KL/TW ngày 10-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25-5-2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cũng như vị trí, vai trò của Hội Khuyến học các cấp trong việc xây dựng mô hình giáo dục mở, mô hình xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời. Tập trung xây dựng và phát triển tổ chức Hội các cấp ngày càng vững mạnh. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia xây dựng Qũy Khuyến học, khuyến tài với nhiều hình thức vận động phong phú, đa dạng. Tích cực tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, tấm gương tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, gương người tốt, việc tốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài. Tiếp tục phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài ở tất cả các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng.

Hiện, toàn tỉnh có 286 đơn vị khuyến học cơ sở có Qũy khuyến học từ 100 triệu đến 4 tỷ đồng; 100% các xã, phường, thị trấn có Hội Khuyến học và Qũy khuyến học. Từ nguồn vận động được, các cấp hội khuyến học tỉnh đã khen thưởng kịp thời cho hàng chục nghìn giáo viên, học sinh có thành tích trong dạy và học, đạt giải quốc gia và quốc tế; trao hàng trăm nghìn suất học bổng, tặng hàng nghìn xe đạp, hàng nghìn dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật, mồ côi. Ngoài ra, Các cấp Hội khuyến học tỉnh đã vận động các nhà tài trợ hỗ trợ xây dựng trường học, mua trang thiết bị dạy học, hiến đất, tặng tủ sách, nhận đỡ đầu cho nhiều học sinh mồ côi học hết lớp 12 với trị giá hàng chục tỷ đồng./.

T/h: Kiều OanhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE