You are here

Chuẩn bị cho năm học mới

Năm học mới 2022-2023, các nhà trường trong tỉnh đã tiến hành cho học sinh tựu trường và tiến hành các công việc chuẩn bị cho năm học mới. 

Bên cạnh đó, các trường tiến hành cải tạo cơ sở vật chất trường lớp, sắp xếp đội ngũ, đầu tư mua sắm, bổ sung trang thiết bị học tập, đặc biệt là trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, sách giáo khoa mới ở khối lớp 3, lớp 7, lớp 10. Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhất là đội ngũ giáo viên triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Để khắc phục thực trạng chất lượng cơ sở vật chất trường lớp, chất lượng giáo dục chưa đồng đều ở các nhà trường, các huyện, thành phố tập trung nâng cao độ đồng đều về chất lượng giáo dục giữa các trường học, bậc học bằng việc đẩy mạnh xã hội hoá; huy động các nguồn lực từ các cơ quan, doanh nghiệp và phụ huynh hỗ trợ kinh phí cải tạo cảnh quan trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học. Thực hiện điều chuyển giáo viên từ trường có chất lượng tốt về trường khó khăn. Đối với các lớp đầu cấp, các trường lựa chọn những giáo viên có năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, nhiệt tình, có kinh nghiệm và uy tín với học sinh đảm nhiệm công tác chủ nhiệm, giảng dạy.

Đồng NhungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE