You are here

UBND tỉnh ban hành nhiều Quyết định nhằm khai thông cơ chế chính sách để khuyến khích, hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư.

Những dự án quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng sẽ được tỉnh phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu trình Chính phủ cho áp dụng các chính sách đặc thù.

Các cơ chế ưu đãi như: Nhà đầu tư được lựa chọn và quyết định thực hiện dự án theo hình thức đầu tư phù hợp; được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ Việt Nam, trong đó có khu kinh tế Ninh Cơ, các khu công nghiệp và 4/10 huyện thuộc danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư. Tỉnh Nam Định sẽ hỗ trợ một phần chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, chi phí đào tạo lao động, xây dựng nhà ở cho công nhân, chi phí quảng cáo, xúc tiến thương mại. Những dự án quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng sẽ được tỉnh phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu trình Chính phủ cho áp dụng các chính sách đặc thù. Tất cả thủ tục đầu tư được giải quyết tại một cơ quan đầu mối duy nhất, thời gian rút ngắn tối đa so với quy định chung. Nhà đầu tư không phải nộp bất kỳ chi phí dịch vụ nào trừ những khoản lệ phí theo quy định của Chính phủ./.

 

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE