You are here

Ngày hội những giọt máu hồng

Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội những giọt máu hồng hè năm 2022. Đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, ngày hội những giọt máu hồng hè 2022 diễn ra ngày 26/8/2022 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh Thiếu niên tỉnh Nam Định với dự kiến trên 1.200 người đến khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe. Gồm: 500 cán bộ, viên chức, người lao động thuộc khối các sở, ngành đoàn thể gần, 650 cán bộ, viên chức, người lao động thuộc khối các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và 70 cán bộ, viên chức, người lao động Công an tỉnh. Ngày hội phấn đấu tiếp nhận 900 đơn vị máu toàn phần.

         

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh yêu cầu Hội CTĐ tỉnh, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong độ tuổi, có đủ sức khỏe tham gia hiến máu tình nguyện. Dựa trên đầu mối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để phân bổ chỉ tiêu vận động, bảo đảm rộng khắp và tránh sự trùng lặp khi tổ chức tuyên truyền, vận động. Phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu TW tổ chức tốt việc tiếp nhận máu, bảo đảm an toàn, linh hoạt, phòng chống dịch CoVid 19. Bố trí thời gian hợp lý để người tham gia hiến máu không phải chờ đợi lâu. Kịp thời tuyên dương các tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện.

Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE