You are here

Lấy ý kiến đóng góp Dự án luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự án luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Hải Dũng - Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự án luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) gồm 6 chương, 56 điều, quy định các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình; quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình; các điều kiện bảo đảm thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình.

 

Tại hội nghị, sau khi nghiên cứu, các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí với dự thảo Luật. Tuy nhiên có đại biểu còn băn khoăn về trách nhiệm của Hội LHPN trong việc chủ trì, phối hợp triển khai cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình; nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình. Có đại biểu đề nghị nghiên cứu xem xét lại quy định việc bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, vì người có hành vi bạo lực gia đình và người bị bạo lực gia đình là thành viên gia đình, thường là những người sống chung trong gia đình, do vậy chi phí bồi thường thông thường là tiền (quỹ) chung của gia đình. Có đại biểu đề nghị bổ sung thêm đối tượng tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình là những người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình: nghiện rượu, thất nghiệp, người mắc tệ nạn xã hội, đảm bảo nguyên tắc “lấy phòng ngừa là chính. Một số đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thêm ý “và xâm hại các quyền đã được pháp luật công nhận” vào phần cuối của khoản 1, Điều 2 Dự thảo quy định: “Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình”, để dự phòng khi có tình huống phát sinh thì đã có quy định pháp luật điều chỉnh.

Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu và tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu để chuyển đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định, đồng thời làm cơ sở để Đoàn ĐBQH tỉnh nghiên cứu tham gia phát biểu ý kiến tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV./.

Mai Hiếu Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE