You are here

Hội thảo bàn các giải pháp nâng cao tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: thực tế hiện nay, nhận thức của người dân nông thôn về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch còn hạn chế, vì vậy tỷ lệ hộ dân nông thôn đấu nối sử dụng nước sạch còn thấp, tỷ lệ hộ đấu nối sử dụng nước sạch giữa các địa phương còn chênh lệch khá cao. Để phát huy hiệu quả các công trình cấp nước sạch tập trung, phòng ngừa bệnh tật, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về việc sử dụng nước sạch thay thế cho các nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Các đơn vị cung ứng nước phải đảm bảo nguồn nước vệ sinh, an toàn, thường xuyên bảo dưỡng hệ thống máy lọc, đường ống để cung cấp nước thường xuyên, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Trước thực tế người dân e dè do kinh phí lắp đặt sử dụng nước sạch cao, các đơn vị cung ứng nước sạch cần tranh thủ nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội do các tổ chức xã hội đứng ra ủy thác giúp các hộ dân vay vốn để đấu nối sử dụng nước sạch. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, toàn tỉnh hiện có 139 xã, thị trấn sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung với 270.854 hộ dân đã đấu nối, sử dụng nước sạch./.

 

T/h: Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE