You are here

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là đề án 06).

          Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

          Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định có đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Nam Định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định; Kết quả đạt được trong triển khai, thực hiện Đề án 06 đã mang lại hiệu quả thiết thực trong quản lý, điều hành của các cấp, ngành và hoạt động kinh tế, xã hội của người dân, doanh nghiệp. Qua đó đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy quản trị quốc gia bằng kỹ thuật số, quản trị thông minh, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững kinh tế - xã hội.  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Trong thời gian tới,  các bộ, ngành, địa phương liên tục đổi mới, đột phá về tư duy và tầm nhìn chiến lược; phát huy tính chủ động, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong xây dựng và phát triển. Sử dụng thiết thực, hiệu quả  tài nguyên thông tin, dữ liệu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các cấp quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện, quán triệt và lan tỏa Đề án đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Phát huy vai trò Thường trực của Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ trong  việc đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, quyết tâm đến hết năm 2022 hoàn thành các mục tiêu của Đề án, tạo tiền đề để thực hiện nhiệm vụ các năm tiếp theo. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các nền tảng, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ Căn cước gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử, nhất là trên các lĩnh vực: thanh toán không dùng tiền mặt; xác thực tài khoản ngân hàng; cho vay tín chấp; tích hợp các thông tin trên thẻ căn cước và tài khoản định danh để thay thế các loại giấy tờ công dân.

Đề án 06 xác định 5 nhóm tiện ích lớn, trong đó các bộ, ngành Trung ương có 13 nhóm nhiệm vụ chung, 89 nhiệm vụ cụ thể , các địa phương có 13 nhóm nhiệm vụ chung và 8 nhiệm vụ cụ thể. Đến nay, các bộ, ngành đã hoàn thành 21/89 nhiệm vụ, các địa phương đã hoàn thành 4/13 nhiệm vụ chung và 1/8 nhiệm vụ cụ thể.Tính đến ngày 31/7/2022,  cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã triển khai kết nối chính thức đối với một số cơ sở dữ liệu của 11 bộ, ngành; 4 doanh nghiệp nhà nước và 14 địa phương. 

Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE