You are here

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Phạm Đình Nghị- Phó bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương và của tỉnh về công tác phòng chống đại dịch Covid-19, được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Tỉnh Nam Định đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Một số chỉ tiêu chủ yếu ước tăng so với cùng kỳ năm 2019 như: giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước tăng 2,6%; giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 6,1%; giá trị hàng xuất khẩu ước đạt trên 900 triệu USD, tăng 0,7%; tạo việc làm cho khoảng trên 13.000 lượt người. Hoàn thành một số công trình trọng điểm như: Tượng đài Tổng bí thư Trường Chinh, dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều bị ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017; dự án cầu Thịnh Long… Các chỉ số CPI, PAPI, cải cách hành chính năm 2019 đều tăng so với năm 2018. Thu hút đầu tư nước ngoài tăng cả về số lượng và giá trị đầu tư. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhất là đảm bảo an ninh trật tự tại các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong việc phát triển và giữ vững ổn định kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ Mùa gắn với vụ Đông. Quản lý chặt chẽ tình hình chăn nuôi, nhất là việc tái đàn lợn. Đôn đốc hướng dẫn các huyện thực hiện và hoàn thiện tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Khẩn trương giao chi tiết và giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ xây dựng NTM. Chỉ đạo ngành Tài nguyên và Môi trường rà soát, thống kê các loại đất, nhu cầu sử dụng đất phục vụ cho công tác lập quy hoạch tỉnh, xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Triển khai kịp thời các chính sách, quy định của nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu và xúc tiến thương mại; hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng các Cụm công nghiệp.

Đối với các công trình trọng điểm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2020 sẽ khởi công dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; khởi công đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, dự án đường trục phát triển … Ngành Thuế, Tài chính tập trung theo dõi diễn biến, tiến độ thu ngân sách để kịp thời có các giải pháp thu phù hợp, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020. Thực hiện triệt để tiết kiệm chi để đảm bảo cân đối ngân sách; thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE