You are here

Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”; biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân Bảo vệ an ninh tổ quốc

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, toàn lực lượng Công an tỉnh đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, toàn lực lượng phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, theo hướng đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng sát hợp với từng địa bàn, gắn với đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết liên tịch, chương trình, kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể. Kết quả, hoạt động của các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy được kiềm chế. Toàn lực lượng đã khám phá trên 230 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ gần 90%, trong đó có 9/9 án đặc biệt nghiêm trọng, triệt phá 33 ổ nhóm tội phạm hình sự.

Ghi nhận và biểu dương kết quả phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” và “Toàn dân Bảo vệ an ninh tổ quốc” mà Công an tỉnh Nam Định đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Trần Lê Đoài – Phó chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng trong thời gian tới, lực lượng Công an Tỉnh tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xẩy ra điểm nóng về ANTT. Huy động quần chúng tham gia hiệu quả vào công tác đảm bảo ANTT./.

 

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE